Index

BLUELINE INVEST AS

Orgnr: 990556237

tlf: 90 16 93 93
adresse: Rabben 26

organisasjonsnummer

990556237

navn

BLUELINE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-11-30

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rabben 26"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FREI", "postnummer": "6522", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-11-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

990556237

navn

BLUELINE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rabben 26

forradrpostnr

6522

forradrpoststed

FREI

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.11.2006

stiftelsesdato

16.11.2006

tlf

90 16 93 93

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

990556237

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1997399, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10892190, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10599543}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 292647}}, "journalnr": "2020741446", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990556237"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4499281, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5690250}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1190969}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6392909, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 311972}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6080937}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10892190}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1406505, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 371484}, "driftsresultat": 1997095, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2368579}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -292260, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 462}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 292722}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1704835}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999486649 [navn] => BLUELINE INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 990556237 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rabben 26"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FREI", "postnummer": "6522", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?