Index

BLUESMOBIL AS

Orgnr: 870896042

tlf: 75 64 44 54
mobil: 488 91 454
adresse: Smedveien 2

id

54068

organisasjonsnummer

870896042

navn

BLUESMOBIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Smedveien 2"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8208", "kommunenummer": "1841"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 454"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8201", "kommunenummer": "1841"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870896042

navn

BLUESMOBIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Smedveien 2

forradrpostnr

8208

forradrpoststed

FAUSKE

forradrkommnr

1841

forradrkommnavn

FAUSKE

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 454

ppostnr

8201

ppoststed

FAUSKE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

05.04.1994

tlf

75 64 44 54

tlf_mobil

488 91 454

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870896042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2352959, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 944959, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 67836}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 877123}}, "journalnr": "2021281919", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870896042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 573870, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 174880}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 398990}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 371089, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 371089}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 944959}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 173227, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2912286}, "driftsresultat": 227200, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3139486}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8803, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1421}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10225}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 218397}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973015699 [navn] => BLUESMOBIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 870896042 [oppstartsdato] => 1994-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Smedveien 2"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8208", "kommunenummer": "1841"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 454"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8201", "kommunenummer": "1841"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?