Index

BLUETAG AS

Orgnr: 912027945

adresse: Hanøytangen 111

id

105649

organisasjonsnummer

912027945

navn

BLUETAG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hanøytangen 111"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGLANDSHELLA", "postnummer": "5310", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912027945

navn

BLUETAG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hanøytangen 111

forradrpostnr

5310

forradrpoststed

HAUGLANDSHELLA

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

13.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

912027945

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2160921, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8921068, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1722599}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7198469}}, "journalnr": "2020911501", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912027945"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5802997, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2772997}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3118071, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 232211}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2885860}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8921068}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2835032, "totalresultat": -2835032, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4264157}, "driftsresultat": -4070027, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 194130}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -167502, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5149}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 172651}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4237530}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912035182 [navn] => BLUETAG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 912027945 [oppstartsdato] => 2013-05-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hanu00f8ytangen 111"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGLANDSHELLA", "postnummer": "5310", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?