Index

BM HOF HOLDING AS

Orgnr: 815469372

mobil: 905 97 552
adresse: Rollagsvegen 50

id

8634

organisasjonsnummer

815469372

navn

BM HOF HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-02

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rollagsvegen 50"], "kommune": "ROLLAG", "landkode": "NO", "poststed": "ROLLAG", "postnummer": "3626", "kommunenummer": "3051"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-18

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815469372

navn

BM HOF HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rollagsvegen 50

forradrpostnr

3626

forradrpoststed

ROLLAG

forradrkommnr

3051

forradrkommnavn

ROLLAG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.06.2015

stiftelsesdato

18.05.2015

tlf

tlf_mobil

905 97 552

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815469372

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2024095, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 112667, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 41250}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 71417}}, "journalnr": "2020769938", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815469372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 52001, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 41242}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10759}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 60666, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 60666}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 112667}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12980}, "driftsresultat": -12980, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12980, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12980}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?