Index

BMJ EIENDOM AS

Orgnr: 812014242

adresse: Krabberødstrand 93

id

1096

organisasjonsnummer

812014242

navn

BMJ EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-01

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krabberødstrand 93"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3960", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812014242

navn

BMJ EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krabberødstrand 93

forradrpostnr

3960

forradrpoststed

STATHELLE

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2013

stiftelsesdato

16.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812014242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2237621, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2161210, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2020198}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 141012}}, "journalnr": "2021242939", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812014242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 778154, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 678154}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1383056, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 85494}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1297562}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2161210}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 162459, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 144470}, "driftsresultat": 257530, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 402000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -49249, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 179}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 49428}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 208281}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973368168 [navn] => BMJ EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812014242 [oppstartsdato] => 1981-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krabberu00f8dstrand 93"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3960", "kommunenummer": "3813"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?