Index

BMR AS

Orgnr: 996987981

tlf: 92 02 44 25
adresse: Mosseveien 184

organisasjonsnummer

996987981

navn

BMR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-06-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mosseveien 184"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1169", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-05-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

996987981

navn

BMR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mosseveien 184

forradrpostnr

1169

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.06.2011

stiftelsesdato

12.05.2011

tlf

92 02 44 25

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

20.04.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

996987981

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2349769, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 528043, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 48930}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 479113}}, "journalnr": "2021405361", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996987981"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 152555, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 110001}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 42554}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 375488, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 375488}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 528043}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 51939, "totalresultat": 51939, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1414818}, "driftsresultat": 66655, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1481474}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -64, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 125}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 189}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 66591}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997007018 [navn] => BMA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-06-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 996987981 [oppstartsdato] => 2011-05-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mosseveien 184"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1169", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?