Index

BN GULL AS

Orgnr: 818854242

adresse: Bjørklund 2, Gamle Stokkavei 1

id

17077

organisasjonsnummer

818854242

navn

BN GULL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.772", "beskrivelse": "Butikkhandel med gull- og sølvvarer"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørklund 2", "Gamle Stokkavei 1"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818854242

navn

BN GULL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørklund 2 Gamle Stokkavei 1

forradrpostnr

4313

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.772

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.04.2017

stiftelsesdato

21.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818854242

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1564716, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4363064, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 358890}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4004174}}, "journalnr": "2020282610", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818854242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 110696, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10696}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4252367, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3549407}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 702960}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4363063}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 463710, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8128687}, "driftsresultat": 617206, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8745893}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22729, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5359}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28088}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 594477}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918931511 [navn] => BN GULL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.772", "beskrivelse": "Butikkhandel med gull- og su00f8lvvarer"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 818854242 [oppstartsdato] => 2017-03-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rklund 2", "Gamle Stokkavei 1"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?