Index

BNVANNKRAFT AS

Orgnr: 812099302

tlf: 93 06 11 33
adresse: Østre vei 26B

id

1306

organisasjonsnummer

812099302

navn

BNVANNKRAFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-22

naeringskode1

{"kode": "42.220", "beskrivelse": "Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre vei 26B"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESØYA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812099302

navn

BNVANNKRAFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre vei 26B

forradrpostnr

1397

forradrpoststed

NESØYA

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

42.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.07.2013

stiftelsesdato

16.04.2013

tlf

93 06 11 33

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812099302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2418615, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2675478, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1668819}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1006659}}, "journalnr": "2021388108", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812099302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2027728, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 301334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1726394}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 647750, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 647750}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2675478}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 646742, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 101786}, "driftsresultat": -101786, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 750189, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 750189}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 648403}}]

Reserver mot visning?