Index

BOARD AS

Orgnr: 870926472

tlf: 67 53 07 55
mobil: 90133793
adresse: Løkebergkroken 24

id

54114

organisasjonsnummer

870926472

navn

BOARD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løkebergkroken 24"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-05-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870926472

navn

BOARD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løkebergkroken 24

forradrpostnr

1344

forradrpoststed

HASLUM

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

03.05.1994

tlf

67 53 07 55

tlf_mobil

90133793

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

870926472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 43930, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2089391, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2089391}}, "journalnr": "2021169644", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870926472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 616245, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 321901}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 294345}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1473145, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1473145}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2089391}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 193750, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21977}, "driftsresultat": 248453, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 270430}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -42, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 46}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 248411}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916382898 [navn] => BOARD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870926472 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8kebergkroken 24"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?