Index

BOBIL OSLO AS

Orgnr: 818670362

adresse: Gamle Glittrevei 11

id

16532

organisasjonsnummer

818670362

navn

BOBIL OSLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.192", "beskrivelse": "Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Glittrevei 11"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAKADAL", "postnummer": "1484", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6352"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7492", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818670362

navn

BOBIL OSLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Glittrevei 11

forradrpostnr

1484

forradrpoststed

HAKADAL

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6352

ppostnr

7492

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.192

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.03.2017

stiftelsesdato

13.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

14.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818670362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2385745, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16892324, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 139775}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16752549}}, "journalnr": "2021336805", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818670362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 517706, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -282294}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16374618, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10349018}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6025600}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16892324}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 250918, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 58995713}, "driftsresultat": 666517, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 59662230}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -344827, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11336}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 356163}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 321690}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918724648 [navn] => BOBIL OSLO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.192", "beskrivelse": "Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 818670362 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Glittrevei 11"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAKADAL", "postnummer": "1484", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6352"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7492", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?