Index

BOBIL SPILLUM AS

Orgnr: 920736971

adresse: Nøsthaugvegen 7

organisasjonsnummer

920736971

navn

BOBIL SPILLUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.192", "beskrivelse": "Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nøsthaugvegen 7"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7820", "kommunenummer": "5007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-03-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6352 Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7492", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920736971

navn

BOBIL SPILLUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nøsthaugvegen 7

forradrpostnr

7820

forradrpoststed

SPILLUM

forradrkommnr

5007

forradrkommnavn

NAMSOS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6352 Torgarden

ppostnr

7492

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.192

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.04.2018

stiftelsesdato

02.03.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

920736971

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2385747, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18978981, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1479908}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17499073}}, "journalnr": "2021336807", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920736971"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2580674, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 988720}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1591954}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16398307, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4411986}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11986321}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18978981}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1134999, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 76026300}, "driftsresultat": 1960139, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 77986439}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -504768, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17432}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 522200}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1455372}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920767907 [navn] => BOBIL SPILLUM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-04-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.192", "beskrivelse": "Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 920736971 [oppstartsdato] => 2018-03-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nu00f8sthaugvegen 7"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7820", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6352 Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7492", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?