Index

BODIL - FRISØRSALONG AS

Orgnr: 996917541

adresse: Kapellveien 2

organisasjonsnummer

996917541

navn

BODIL - FRISØRSALONG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-05-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kapellveien 2"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDTANGEN", "postnummer": "1452", "kommunenummer": "3023"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

996917541

navn

BODIL - FRISØRSALONG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kapellveien 2

forradrpostnr

1452

forradrpoststed

NESODDTANGEN

forradrkommnr

3023

forradrkommnavn

NESODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.05.2011

stiftelsesdato

05.05.2011

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

996917541

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2422775, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3219743, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1917167}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1302576}}, "journalnr": "2021467167", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996917541"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2702178, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 380000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2322178}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 517565, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 517565}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3219743}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 790893, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1574408}, "driftsresultat": 955177, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2529585}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 55384, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 55486}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 102}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1010561}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996924556 [navn] => BODIL - FRISØRSALONG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-05-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 996917541 [oppstartsdato] => 2011-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kapellveien 2"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDTANGEN", "postnummer": "1452", "kommunenummer": "3023"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?