Index

BODØ GARDEROBERENSERI AS

Orgnr: 983689353

tlf: 75 50 05 20
adresse: Havnegata 3

organisasjonsnummer

983689353

navn

BODØ GARDEROBERENSERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2001-09-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.010", "beskrivelse": "Vaskeri- og renserivirksomhet"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 3"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2001-09-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

983689353

navn

BODØ GARDEROBERENSERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havnegata 3

forradrpostnr

8006

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.09.2001

stiftelsesdato

10.09.2001

tlf

75 50 05 20

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

983689353

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2310731, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2401407, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 333830}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2067577}}, "journalnr": "2021354757", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "983689353"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 800000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 800000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1601407, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1145229}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 456178}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2401407}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 165216, "totalresultat": 165216, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2564963}, "driftsresultat": 245527, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2810490}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -33766, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 419}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 34185}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 211761}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971668326 [navn] => BODØ GARDEROBERENSERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.010", "beskrivelse": "Vaskeri- og renserivirksomhet"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 983689353 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 3"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2001-09-10 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?