Index

BODØ STASJONENE AS

Orgnr: 917791813

adresse: Stormyrveien 1

id

238812

organisasjonsnummer

917791813

navn

BODØ STASJONENE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

naeringskode1

{"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stormyrveien 1"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8008", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917791813

navn

BODØ STASJONENE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stormyrveien 1

forradrpostnr

8008

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

J

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

16.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791813

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2088019, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1245254, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1245254}}, "journalnr": "2020839736", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791813"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -243163, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -543163}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1488417, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1488417}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1245254}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -293031, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23174532}, "driftsresultat": -293971, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 22880561}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 940, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9752}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8812}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -293031}}]

Reserver mot visning?