Index

BODØ VARME-FLIS OG STEINSENTER AS

Orgnr: 817763472

adresse: Notveien 17

id

14306

organisasjonsnummer

817763472

navn

BODØ VARME-FLIS OG STEINSENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Notveien 17"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8013", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817763472

navn

BODØ VARME-FLIS OG STEINSENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Notveien 17

forradrpostnr

8013

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.739

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.09.2016

stiftelsesdato

08.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817763472

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2106607, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5094822, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 293104}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4801718}}, "journalnr": "2020857685", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817763472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 532856, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2053914}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1521058}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4561967, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3940365}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 621602}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5094822}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 173932, "totalresultat": 173932, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15480476}, "driftsresultat": 319450, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15799926}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -83184, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -567}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 82618}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 236266}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917834113 [navn] => BODØ VARME-FLIS OG STEINSENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 817763472 [oppstartsdato] => 2016-09-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Notveien 17"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8013", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?