Index

BOGEVIKA AS

Orgnr: 992768568

adresse: c/o Henny Vågane, Kleppenes

organisasjonsnummer

992768568

navn

BOGEVIKA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-06-10

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Henny Vågane", "Kleppenes"], "kommune": "ASKVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMEDAL", "postnummer": "6982", "kommunenummer": "4645"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

992768568

navn

BOGEVIKA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Henny Vågane Kleppenes

forradrpostnr

6982

forradrpoststed

HOLMEDAL

forradrkommnr

4645

forradrkommnavn

ASKVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2008

stiftelsesdato

01.06.2008

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

992768568

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 87244, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 831525, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 831525}}, "journalnr": "2021223504", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "992768568"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 48867, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 220000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -171133}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 782658, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 142658}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 640000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 831525}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5625, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5626}, "driftsresultat": -5626, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5625}}]

Reserver mot visning?