Index

BOGLEDE AS

Orgnr: 966594942

tlf: 22 70 38 00
adresse: Heggelibakken 4

organisasjonsnummer

966594942

navn

BOGLEDE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-20

naeringskode1

{"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heggelibakken 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0375", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1993-05-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

966594942

navn

BOGLEDE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heggelibakken 4

forradrpostnr

0375

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.02.1995

stiftelsesdato

07.05.1993

tlf

22 70 38 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

966594942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2354281, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1081527, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1081527}}, "journalnr": "2021407344", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "966594942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 761859, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 230194}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 531665}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 319668, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 319668}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1081527}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -57874, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 74194}, "driftsresultat": -74194, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -74197}}]

Reserver mot visning?