Index

BOGNES HOLDING AS

Orgnr: 867379762

tlf: 22 06 62 80
adresse: Wergelandsveien 7

organisasjonsnummer

867379762

navn

BOGNES HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Wergelandsveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0167", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1993-08-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

867379762

navn

BOGNES HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Wergelandsveien 7

forradrpostnr

0167

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

15.08.1993

tlf

22 06 62 80

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

867379762

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2341019, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2877613, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1562643}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1314970}}, "journalnr": "2021400055", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "867379762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -22064, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -122064}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2899677, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2899677}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2877613}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33429, "totalresultat": -33429, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5}, "driftsresultat": -5, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -33424, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 33427}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33429}}]

Reserver mot visning?