Index

BOHUS HADELAND AS

Orgnr: 977325315

tlf: 61 33 86 70
adresse: Storlinna 125

id

681358

organisasjonsnummer

977325315

navn

BOHUS HADELAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-03-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.591", "beskrivelse": "Butikkhandel med møbler"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storlinna 125"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "JAREN", "postnummer": "2770", "kommunenummer": "3446"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

977325315

navn

BOHUS HADELAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storlinna 125

forradrpostnr

2770

forradrpoststed

JAREN

forradrkommnr

3446

forradrkommnavn

GRAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.591

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.03.1997

stiftelsesdato

20.01.1997

tlf

61 33 86 70

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

977325315

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2496875, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6872533, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1596976}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5275557}}, "journalnr": "2021465371", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "977325315"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2192214, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1435684}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 756529}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4680320, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4680320}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6872533}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 756529, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14518724}, "driftsresultat": 993319, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15512043}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23410, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1946}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 25356}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 969909}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972289221 [navn] => BOHUS HADELAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.591", "beskrivelse": "Butikkhandel med mu00f8bler"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 977325315 [oppstartsdato] => 1992-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storlinna 125"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "JAREN", "postnummer": "2770", "kommunenummer": "3446"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?