Index

BOI KRISTIANSUND AS

https://www.boikristiansund.no

Orgnr: 893730532

tlf: 90 85 51 80
mobil: 908 55 180
webside: www.boikristiansund.no
adresse: Flintegata 2

id

81783

organisasjonsnummer

893730532

navn

BOI KRISTIANSUND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-21

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Flintegata 2"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6510", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-02-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Mino AS", "Postboks 5015 Gomalandet"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6548", "kommunenummer": "1505"}

hjemmeside

www.boikristiansund.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893730532

navn

BOI KRISTIANSUND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Flintegata 2

forradrpostnr

6510

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

c/o Mino AS Postboks 5015 Gomalandet

ppostnr

6548

ppoststed

KRISTIANSUND N

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.02.2009

stiftelsesdato

02.02.2009

tlf

90 85 51 80

tlf_mobil

908 55 180

url

www.boikristiansund.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893730532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2480685, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1026700, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1026700}}, "journalnr": "2021533196", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893730532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -348874, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -448874}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1375574, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 235989}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1139584}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1026700}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -29136, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39120}, "driftsresultat": 41630, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 80750}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -70766, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70767}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -29136}}]

Reserver mot visning?