Index

BOJO INVEST AS

Orgnr: 818666012

adresse: Dronningen 1

id

16515

organisasjonsnummer

818666012

navn

BOJO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-07

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronningen 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0287", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-13

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818666012

navn

BOJO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronningen 1

forradrpostnr

0287

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.03.2017

stiftelsesdato

13.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818666012

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2132649, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2998775, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2998775}}, "journalnr": "2020901281", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818666012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1229540, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1259540}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4228316, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4228316}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2998776}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -585480, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 527406}, "driftsresultat": -527406, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -58074, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 89}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 58163}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -585480}}]

Reserver mot visning?