Index

BØKKER EIENDOM AS

Orgnr: 811839892

tlf: 93 03 83 14
mobil: 959 98 855
adresse: Viervegen 21

id

732

organisasjonsnummer

811839892

navn

BØKKER EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-18

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Viervegen 21"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5535", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811839892

navn

BØKKER EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Viervegen 21

forradrpostnr

5535

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.04.2013

stiftelsesdato

20.02.2013

tlf

93 03 83 14

tlf_mobil

959 98 855

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811839892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2347873, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 72454799, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 72454799}}, "journalnr": "2021275268", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811839892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1771887, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1771887}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 70682912, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 70682912}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 72454799}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -93582, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 173639}, "driftsresultat": -93639, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 80000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 57, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 366}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 310}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -93582}}]

Reserver mot visning?