Index

BOLDR AS

Orgnr: 820805682

adresse: Camilla Colletts vei 13A

id

22545

organisasjonsnummer

820805682

navn

BOLDR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Camilla Colletts vei 13A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0258", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820805682

navn

BOLDR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Camilla Colletts vei 13A

forradrpostnr

0258

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.04.2018

stiftelsesdato

11.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820805682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2478117, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2018992, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": -394}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2019386}}, "journalnr": "2021524998", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820805682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 290146, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 260146}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1728846, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1728846}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2018992}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 766393, "totalresultat": 766393, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2964835}, "driftsresultat": 986725, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3951560}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3830, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 527}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4357}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 982895}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920812163 [navn] => BOLDR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 820805682 [oppstartsdato] => 2018-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Camilla Colletts vei 13A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0258", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?