Index

BOLIGSAMEIET BRYNELUNDEN II

Orgnr: 987450193

mobil: 950 28 267
adresse: Vardmyra 20

organisasjonsnummer

987450193

navn

BOLIGSAMEIET BRYNELUNDEN II

organisasjonsform

{"kode": "ESEK", "links": [], "beskrivelse": "Eierseksjonssameie"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-11-23

naeringskode1

{"kode": "97.000", "beskrivelse": "Lønnet arbeid i private husholdninger"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vardmyra 20"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1992-04-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

987450193

navn

BOLIGSAMEIET BRYNELUNDEN II

organisasjonsform

ESEK

forretningsadr

Vardmyra 20

forradrpostnr

4340

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

97.000

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.11.2004

stiftelsesdato

03.04.1992

tlf

tlf_mobil

950 28 267

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

987450193

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2488309, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 245053, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 245053}}, "journalnr": "2021458479", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ESEK", "organisasjonsnummer": "987450193"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 181336, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 181336}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 63717, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9940}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 53777}}, "sumEgenkapitalGjeld": 245053}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 136512, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 347262}, "driftsresultat": 139375, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 486637}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2863, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3771}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6634}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 136512}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919465948 [navn] => BOLIGSAMEIET BRYNELUNDEN II [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til ikke-nu00e6ringsdrivende"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 987450193 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vardmyra 20"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?