Index

BOLIGSAMEIET HAVNA TERRASSE

https://bomidt.no

Orgnr: 912455343

tlf: 74 07 31 80
webside: bomidt.no
adresse: Kirkegata 25B

organisasjonsnummer

912455343

navn

BOLIGSAMEIET HAVNA TERRASSE

organisasjonsform

{"kode": "ESEK", "links": [], "beskrivelse": "Eierseksjonssameie"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-14

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 25B"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7600", "kommunenummer": "5037"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 213"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7651", "kommunenummer": "5038"}

hjemmeside

bomidt.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912455343

navn

BOLIGSAMEIET HAVNA TERRASSE

organisasjonsform

ESEK

forretningsadr

Kirkegata 25B

forradrpostnr

7600

forradrpoststed

LEVANGER

forradrkommnr

5037

forradrkommnavn

LEVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 213

ppostnr

7651

ppoststed

VERDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.11.2013

stiftelsesdato

12.09.2013

tlf

74 07 31 80

tlf_mobil

url

bomidt.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

912455343

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1848524, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 432649, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 432649}}, "journalnr": "2020573263", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ESEK", "organisasjonsnummer": "912455343"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 302247, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 302247}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 130402, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 130402}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 432649}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 55922, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 525897}, "driftsresultat": 54843, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 580740}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1079, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1083}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1079}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 55922}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914395119 [navn] => BOLIGSAMEIET HAVNE TERRASSE [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-11-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912455343 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 25B"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7600", "kommunenummer": "5037"} [links] => [] [hjemmeside] => bomidt.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 213"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7651", "kommunenummer": "5038"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?