Index

BOLIGSAMEIET SANNERGATA 23

Orgnr: 986045465

tlf: 23 28 23 00
adresse: Sognsveien 9C

organisasjonsnummer

986045465

navn

BOLIGSAMEIET SANNERGATA 23

organisasjonsform

{"kode": "ESEK", "links": [], "beskrivelse": "Eierseksjonssameie"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-10-15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sognsveien 9C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0450", "kommunenummer": "0301"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

986045465

navn

BOLIGSAMEIET SANNERGATA 23

organisasjonsform

ESEK

forretningsadr

Sognsveien 9C

forradrpostnr

0450

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.10.2003

stiftelsesdato

20.06.2003

tlf

23 28 23 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

986045465

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2404915, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021361197", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ESEK", "organisasjonsnummer": "986045465"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 0, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924162201 [navn] => BOLIGSAMEIET SANNERGATA 23 [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 986045465 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sognsveien 9C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0450", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?