Index

BOLIGSAMEIET SJØGÅRDEN HOLMESTRAND

https://www.usbl.no

Orgnr: 892197482

tlf: 08725
webside: www.usbl.no
adresse: c/o Usbl Horten, Torget 6A

organisasjonsnummer

892197482

navn

BOLIGSAMEIET SJØGÅRDEN HOLMESTRAND

organisasjonsform

{"kode": "ESEK", "links": [], "beskrivelse": "Eierseksjonssameie"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-02-11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Usbl Horten", "Torget 6A"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3181", "kommunenummer": "3801"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1988-10-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Usbl Horten", "Postboks 382"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3193", "kommunenummer": "3801"}

hjemmeside

www.usbl.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

892197482

navn

BOLIGSAMEIET SJØGÅRDEN HOLMESTRAND

organisasjonsform

ESEK

forretningsadr

c/o Usbl Horten Torget 6A

forradrpostnr

3181

forradrpoststed

HORTEN

forradrkommnr

3801

forradrkommnavn

HORTEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Usbl Horten Postboks 382

ppostnr

3193

ppoststed

HORTEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2008

stiftelsesdato

31.10.1988

tlf

08725

tlf_mobil

url

www.usbl.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892197482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1946304, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 953668, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 953668}}, "journalnr": "2020685144", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ESEK", "organisasjonsnummer": "892197482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 824918, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 824918}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 128749, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 128749}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 953668}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 323022, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 632908}, "driftsresultat": 316584, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 949491}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6438, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6438}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 323022}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924213981 [navn] => BOLIGSAMEIET SJØGÅRDEN HOLMESTRAND [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892197482 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Usbl Horten", "Torget 6A"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3181", "kommunenummer": "3801"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Usbl Horten", "Postboks 382"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3193", "kommunenummer": "3801"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?