Index

BOLIGTAKST AKERSHUS AS

Orgnr: 812330462

adresse: Trondheimsvegen - Kløfta 12

id

1831

organisasjonsnummer

812330462

navn

BOLIGTAKST AKERSHUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen - Kløfta 12"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLØFTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812330462

navn

BOLIGTAKST AKERSHUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trondheimsvegen - Kløfta 12

forradrpostnr

2040

forradrpoststed

KLØFTA

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.08.2013

stiftelsesdato

25.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812330462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 81934, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 291453, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 29681}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 261772}}, "journalnr": "2021202161", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812330462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 155201, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 130867}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 136253, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 136253}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 291453}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -74884, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 797103}, "driftsresultat": -76655, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 720448}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 557, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 997}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 440}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -76098}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912362507 [navn] => BOLIGTAKST AKERSHUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812330462 [oppstartsdato] => 2013-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen - Klu00f8fta 12"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLu00d8FTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?