Index

BOLKAN TRANS NAMSOS AS

Orgnr: 870931832

tlf: 74 27 36 66
adresse: Industrivegen 5

id

54126

organisasjonsnummer

870931832

navn

BOLKAN TRANS NAMSOS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 5"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7820", "kommunenummer": "5007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-03-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 277"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7801", "kommunenummer": "5007"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

870931832

navn

BOLKAN TRANS NAMSOS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 5

forradrpostnr

7820

forradrpoststed

SPILLUM

forradrkommnr

5007

forradrkommnavn

NAMSOS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 277

ppostnr

7801

ppoststed

NAMSOS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.03.1994

tlf

74 27 36 66

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870931832

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1970173, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20718705, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15307600}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5411105}}, "journalnr": "2020715213", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870931832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5551808, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2950740}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2601068}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15166897, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4297914}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10868983}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20718705}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1044503, "totalresultat": 1044503, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25581058}, "driftsresultat": 1808087, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27389145}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -466548, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 84113}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 550661}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1341539}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973820400 [navn] => BOLKAN TRANS NAMSOS AS AVD VERDAL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 870931832 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hamnevegen 2"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7652", "kommunenummer": "5038"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 277"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7801", "kommunenummer": "5007"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 991120602 [navn] => BOLKAN TRANS NAMSOS AS AVD NAMSOS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-04-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 870931832 [oppstartsdato] => 2005-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 5"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7820", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 277"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7801", "kommunenummer": "5007"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?