Index

BOLY GRUPPEN AS

Orgnr: 817746152

adresse: Storgata 41

id

14269

organisasjonsnummer

817746152

navn

BOLY GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-19

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 41"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-06-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817746152

navn

BOLY GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 41

forradrpostnr

4340

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.09.2016

stiftelsesdato

18.06.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817746152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2074643, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 372648, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 200002}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 172646}}, "journalnr": "2020825445", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817746152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2592482, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1080308}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3672790}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2965130, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 289130}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2676000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 372648}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3484632, "totalresultat": -3484632, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 90385}, "driftsresultat": -90385, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3394247, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 84}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3394331}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3484632}}]

Reserver mot visning?