Index

BOMO DRIFT OG EIENDOM AS

Orgnr: 925005223

adresse: c/o Ole Sivert Bomo, Bomovegen 43

organisasjonsnummer

925005223

navn

BOMO DRIFT OG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-04-29

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ole Sivert Bomo", "Bomovegen 43"], "kommune": "SNÅSA", "landkode": "NO", "poststed": "SNÅSA", "postnummer": "7760", "kommunenummer": "5041"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-04-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925005223

navn

BOMO DRIFT OG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ole Sivert Bomo Bomovegen 43

forradrpostnr

7760

forradrpoststed

SNÅSA

forradrkommnr

5041

forradrkommnavn

SNÅSA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.04.2020

stiftelsesdato

23.04.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925005223

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2329275, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3517855, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2118223}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1399632}}, "journalnr": "2021256548", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925005223"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -34609, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -64609}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3552464, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 252464}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3300000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3517855}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-04-23", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -51539, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17764}, "driftsresultat": -17764, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -51998, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 51998}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -69762}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925016950 [navn] => BOMO DRIFT OG EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925005223 [oppstartsdato] => 2020-04-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ole Sivert Bomo", "Bomovegen 43"], "kommune": "SNu00c5SA", "landkode": "NO", "poststed": "SNu00c5SA", "postnummer": "7760", "kommunenummer": "5041"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?