Index

BONA MEA AS

Orgnr: 812415972

mobil: 90181141
adresse: Ytrebygdsvegen 215

id

2017

organisasjonsnummer

812415972

navn

BONA MEA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ytrebygdsvegen 215"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812415972

navn

BONA MEA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ytrebygdsvegen 215

forradrpostnr

5258

forradrpoststed

BLOMSTERDALEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.09.2013

stiftelsesdato

27.08.2013

tlf

tlf_mobil

90181141

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812415972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2572117, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 149889, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 149889}}, "journalnr": "2021558931", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812415972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9299, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2530000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2520701}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 140590, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 140590}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 149889}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 230102, "totalresultat": 230102, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 637511}, "driftsresultat": 230814, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 868325}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -712, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1535}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2247}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 230102}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912432769 [navn] => BONA MEA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812415972 [oppstartsdato] => 2013-08-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ytrebygdsvegen 215"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?