Index

BONDELIA EIENDOM AS

Orgnr: 925918326

adresse: Bakkevegen 2

organisasjonsnummer

925918326

navn

BONDELIA EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-11-05

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bakkevegen 2"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "HUNNDALEN", "postnummer": "2827", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-10-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 706"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2805", "kommunenummer": "3407"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925918326

navn

BONDELIA EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bakkevegen 2

forradrpostnr

2827

forradrpoststed

HUNNDALEN

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 706

ppostnr

2805

ppoststed

GJØVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.11.2020

stiftelsesdato

01.10.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925918326

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2458747, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18262524, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17383172}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 879352}}, "journalnr": "2021427918", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925918326"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 851950, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 928680}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -76730}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17410574, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 255041}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 17155533}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18262524}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -76730, "totalresultat": -76730, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 58841}, "driftsresultat": -58841, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -39531, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39531}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -98372}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926049623 [navn] => BONDELIA EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925918326 [oppstartsdato] => 2020-11-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bakkevegen 2"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "HUNNDALEN", "postnummer": "2827", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 706"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2805", "kommunenummer": "3407"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?