Index

BONDELIA I BORETTSLAG

Orgnr: 982669251

tlf: 61 18 13 00
adresse: Storgata 10

organisasjonsnummer

982669251

navn

BONDELIA I BORETTSLAG

organisasjonsform

{"kode": "BRL", "links": [], "beskrivelse": "Borettslag"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2000-11-16

naeringskode1

{"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 10"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2815", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2000-09-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1227"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2806", "kommunenummer": "3407"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

982669251

navn

BONDELIA I BORETTSLAG

organisasjonsform

BRL

forretningsadr

Storgata 10

forradrpostnr

2815

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1227

ppostnr

2806

ppoststed

GJØVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.201

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.11.2000

stiftelsesdato

07.09.2000

tlf

61 18 13 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

982669251

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2471145, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19177481, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18484029}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 693453}}, "journalnr": "2021442358", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "BRL", "organisasjonsnummer": "982669251"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7985958, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7983958}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11191523, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 159132}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11032391}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19177481}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 791864, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 687905}, "driftsresultat": 1080163, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1768068}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -288299, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10439}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 298738}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 791863}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924154748 [navn] => BONDELIA I BORETTSLAG [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 982669251 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 10"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2815", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1227"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2806", "kommunenummer": "3407"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?