Index

BONDIVEIEN EIENDOM AS

Orgnr: 814884422

adresse: Bondiveien 6

id

7281

organisasjonsnummer

814884422

navn

BONDIVEIEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bondiveien 6"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I VESTFOLD", "postnummer": "3070", "kommunenummer": "3802"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Vardalsvei 1"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I VESTFOLD", "postnummer": "3070", "kommunenummer": "3802"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

814884422

navn

BONDIVEIEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bondiveien 6

forradrpostnr

3070

forradrpoststed

SANDE I VESTFOLD

forradrkommnr

3802

forradrkommnavn

HOLMESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

Nedre Vardalsvei 1

ppostnr

3070

ppoststed

SANDE I VESTFOLD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.02.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814884422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 79130, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3504594, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2932818}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 571776}}, "journalnr": "2021199547", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814884422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1464986, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -535014}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2039608, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 55567}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1984041}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3504594}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 184910, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 27071}, "driftsresultat": 332929, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 360000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -95866, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4793}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 100659}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 237063}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914950902 [navn] => BONDIVEIEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814884422 [oppstartsdato] => 2015-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bondiveien 6"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I VESTFOLD", "postnummer": "3070", "kommunenummer": "3802"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Vardalsvei 1"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I VESTFOLD", "postnummer": "3070", "kommunenummer": "3802"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?