Index

BONSAIR AS

Orgnr: 814971112

tlf: 97 68 52 80
adresse: Fiskekroken 20B

id

7475

organisasjonsnummer

814971112

navn

BONSAIR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fiskekroken 20B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0139", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814971112

navn

BONSAIR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fiskekroken 20B

forradrpostnr

0139

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.02.2015

stiftelsesdato

05.01.2015

tlf

97 68 52 80

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

20.08.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

814971112

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2450717, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1983025, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1968025}}, "journalnr": "2021495011", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814971112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1950887, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1920887}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 32138, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 32138}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1983025}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -132078, "totalresultat": -132078, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 250474}, "driftsresultat": -168554, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 81921}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -260, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 661}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 921}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -168814}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912148475 [navn] => BONSAIR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814971112 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fiskekroken 20B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0139", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-05 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?