Index

BONSAKSEN DRIFT AS

Orgnr: 922031223

adresse: Kongsvegen 29

id

362905

organisasjonsnummer

922031223

navn

BONSAKSEN DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongsvegen 29"], "kommune": "DOVRE", "landkode": "NO", "poststed": "DOVRE", "postnummer": "2662", "kommunenummer": "3431"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922031223

navn

BONSAKSEN DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongsvegen 29

forradrpostnr

2662

forradrpoststed

DOVRE

forradrkommnr

3431

forradrkommnavn

DOVRE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

18.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031223

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2340853, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2152663, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1565079}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 587584}}, "journalnr": "2021399635", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031223"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 496923, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 360000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 136923}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1655740, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 251142}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1404598}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2152663}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 23836, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2337650}, "driftsresultat": 95232, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2432882}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -64658, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 307}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64965}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30574}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922053812 [navn] => BONSAKSEN DRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 922031223 [oppstartsdato] => 2018-12-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongsvegen 29"], "kommune": "DOVRE", "landkode": "NO", "poststed": "DOVRE", "postnummer": "2662", "kommunenummer": "3431"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?