Index

BOOKMAKER HOLDING AS

Orgnr: 812178172

adresse: Geitmyrsveien 7C

id

1488

organisasjonsnummer

812178172

navn

BOOKMAKER HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

naeringskode1

{"kode": "58.140", "beskrivelse": "Utgivelse av blader og tidsskrifter"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Geitmyrsveien 7C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0171", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-18

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812178172

navn

BOOKMAKER HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Geitmyrsveien 7C

forradrpostnr

0171

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

58.140

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

18.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812178172

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2175061, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 139390, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 130000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9390}}, "journalnr": "2020930268", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812178172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 136265, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 564348}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -428083}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3125, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3125}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 139390}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -403129, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3130}, "driftsresultat": -3130, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -400000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 400000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -403129}}]

Reserver mot visning?