Index

BOPLAN ENTREPRENØR AS

Orgnr: 870904622

tlf: 63 94 38 40
adresse: Håndverksvegen 2

id

54082

organisasjonsnummer

870904622

navn

BOPLAN ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Håndverksvegen 2"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

870904622

navn

BOPLAN ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Håndverksvegen 2

forradrpostnr

2069

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

21.04.1994

tlf

63 94 38 40

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870904622

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2532543, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9614384, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4205884}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5408500}}, "journalnr": "2021508751", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870904622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1393291, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 335206}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1058085}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8221094, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8221094}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9614384}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1058085, "totalresultat": 1058085, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33051478}, "driftsresultat": 1212800, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 34264278}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -154715, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 66460}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 221175}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1058085}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972394963 [navn] => BOPLAN ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 870904622 [oppstartsdato] => 1994-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00e5ndverksvegen 2"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?