Index

BOR. FYSIOTERAPI AS

Orgnr: 986700013

tlf: 77 07 33 75
adresse: Rødbergveien 6

organisasjonsnummer

986700013

navn

BOR. FYSIOTERAPI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-03-24

naeringskode1

{"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rødbergveien 6"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9408", "kommunenummer": "5402"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-03-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

986700013

navn

BOR. FYSIOTERAPI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rødbergveien 6

forradrpostnr

9408

forradrpoststed

HARSTAD

forradrkommnr

5402

forradrkommnavn

HARSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.902

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.03.2004

stiftelsesdato

12.03.2004

tlf

77 07 33 75

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.06.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

986700013

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2300321, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 835228, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6764}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 828464}}, "journalnr": "2021337805", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "986700013"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 129376, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 29376}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 705851, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 704363}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1488}}, "sumEgenkapitalGjeld": 835228}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 351844, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 878730}, "driftsresultat": 456983, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1335713}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 148, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 148}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 457131}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986729046 [navn] => BOR. FYSIOTERAPI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-03-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 986700013 [oppstartsdato] => 2004-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8dbergveien 6"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9408", "kommunenummer": "5402"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?