Index

BOREALIS ENGINEERING AS

Orgnr: 920492452

adresse: Støperigata AS, c/o Advokatfirmaet Selmer DA, Tjuvholmen allé 1

organisasjonsnummer

920492452

navn

BOREALIS ENGINEERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-26

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Støperigata AS", "c/o Advokatfirmaet Selmer DA", "Tjuvholmen allé 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-02-01

postadresse

{"land": "USA", "adresse": ["9955 Durant Drive, Suit 202"], "landkode": "US", "poststed": "90212 BEVERLY HILLS, CALIFOR"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920492452

navn

BOREALIS ENGINEERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Støperigata AS c/o Advokatfirmaet Selmer DA Tjuvholmen allé 1

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

9955 Durant Drive, Suit 202

ppostnr

ppoststed

90212 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA

ppostland

USA

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.02.2018

stiftelsesdato

01.02.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920492452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2436095, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6250, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6250}}, "journalnr": "2021480485", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920492452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8225, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 33000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -24775}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -1975, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -1975}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6250}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6945, "totalresultat": -6945, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6948}, "driftsresultat": -6948, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6945}}]

Reserver mot visning?