Index

BOREALIS HELSE AS TVANGSAVVIKLINGSBO

Orgnr: 926916998

organisasjonsnummer

926916998

navn

BOREALIS HELSE AS TVANGSAVVIKLINGSBO

organisasjonsform

{"kode": "KBO", "links": [], "beskrivelse": "Konkursbo"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2021-04-08

naeringskode1

{"kode": "78.100", "beskrivelse": "Rekruttering og formidling av arbeidskraft"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2609", "kommunenummer": "3405"}

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2021-04-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Adv. Jan Kjetil Brekken", "Postboks 10"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2601", "kommunenummer": "3405"}

Difi-opplysninger

orgnr

926916998

navn

BOREALIS HELSE AS TVANGSAVVIKLINGSBO

organisasjonsform

KBO

forretningsadr

forradrpostnr

2609

forradrpoststed

LILLEHAMMER

forradrkommnr

3405

forradrkommnavn

LILLEHAMMER

forradrland

Norge

postadresse

v/Adv. Jan Kjetil Brekken Postboks 10

ppostnr

2601

ppoststed

LILLEHAMMER

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

N

nkode1

78.100

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.04.2021

stiftelsesdato

08.04.2021

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926917005 [navn] => BOREALIS HELSE AS TVANGSAVVIKLINGSBO [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 926916998 [oppstartsdato] => 2021-04-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2609", "kommunenummer": "3405"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Adv. Jan Kjetil Brekken", "Postboks 10"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2601", "kommunenummer": "3405"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?