Index

BORETTSLAGET BYHAUGEN VEST I

https://www.bate.no

Orgnr: 950329122

tlf: 51 84 95 00
webside: www.bate.no
adresse: Zetlitzveien 2

organisasjonsnummer

950329122

navn

BORETTSLAGET BYHAUGEN VEST I

organisasjonsform

{"kode": "BRL", "links": [], "beskrivelse": "Borettslag"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Zetlitzveien 2"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4017", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1988-08-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bate boligbyggelag", "Postboks 88 Sentrum"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4001", "kommunenummer": "1103"}

hjemmeside

www.bate.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

950329122

navn

BORETTSLAGET BYHAUGEN VEST I

organisasjonsform

BRL

forretningsadr

Zetlitzveien 2

forradrpostnr

4017

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Bate boligbyggelag Postboks 88 Sentrum

ppostnr

4001

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.201

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

25.08.1988

tlf

51 84 95 00

tlf_mobil

url

www.bate.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

950329122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2363679, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 48145641, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 46807984}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1337658}}, "journalnr": "2021301462", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "BRL", "organisasjonsnummer": "950329122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 21708596, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6100}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21702496}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26437045, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 298101}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 26138945}}, "sumEgenkapitalGjeld": 48145641}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -781823, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5091019}, "driftsresultat": -582651, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4508368}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 199172, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3127}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 202299}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -582651}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922209065 [navn] => BORETTSLAGET BYGAUGEN VEST I [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 950329122 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Zetlitzveien 2"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4017", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bate boligbyggelag", "Postboks 88 Sentrum"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4001", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?