Index

BORETTSLAGET ELGESETERGT 38 AL

Orgnr: 951366145

adresse: v/Boligbyggelaget TOBB, Krambugata 1

organisasjonsnummer

951366145

navn

BORETTSLAGET ELGESETERGT 38 AL

organisasjonsform

{"kode": "BRL", "links": [], "beskrivelse": "Borettslag"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Boligbyggelaget TOBB", "Krambugata 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1961-03-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Boligbyggelaget TOBB", "Postboks 2424 Torgard"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7005", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

951366145

navn

BORETTSLAGET ELGESETERGT 38 AL

organisasjonsform

BRL

forretningsadr

v/Boligbyggelaget TOBB Krambugata 1

forradrpostnr

7011

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

v/Boligbyggelaget TOBB Postboks 2424 Torgard

ppostnr

7005

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.201

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

22.03.1961

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

951366145

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2269447, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11939278, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10643904}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1295374}}, "journalnr": "2021228776", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "BRL", "organisasjonsnummer": "951366145"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1581657, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1581657}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10357620, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 95867}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10261753}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11939278}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 353786, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -863659}, "driftsresultat": 513818, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1377477}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -160032, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4039}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -164071}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 353786}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923740864 [navn] => BORETTSLAGET ELGESETERGT 38 AL [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 951366145 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Boligbyggelaget TOBB", "Krambugata 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Boligbyggelaget TOBB", "Postboks 2424 Torgard"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7005", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?