Index

BORETTSLAGET FAUCHALDSGATE 3

Orgnr: 955004876

tlf: 22 12 23 40
adresse: Sandakerveien 64

organisasjonsnummer

955004876

navn

BORETTSLAGET FAUCHALDSGATE 3

organisasjonsform

{"kode": "BRL", "links": [], "beskrivelse": "Borettslag"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandakerveien 64"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1982-10-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4301 Nydalen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0402", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

955004876

navn

BORETTSLAGET FAUCHALDSGATE 3

organisasjonsform

BRL

forretningsadr

Sandakerveien 64

forradrpostnr

0484

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 4301 Nydalen

ppostnr

0402

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.201

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

08.10.1982

tlf

22 12 23 40

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

955004876

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1291228, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1354685, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1196467}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 158218}}, "journalnr": "2019727490", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "BRL", "organisasjonsnummer": "955004876"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1924680, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1924680}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3279365, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 80032}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3199333}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1354685}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -296861, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 630550}, "driftsresultat": -223058, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 407492}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -73803, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 511}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 74314}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -296861}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924143231 [navn] => BORETTSLAGET FAUCHALDSGATE 3 [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 955004876 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandakerveien 64"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4301 Nydalen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0402", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?