Index

BORETTSLAGET FJELLET

https://www.enqvist.no

Orgnr: 950637501

tlf: 22 80 95 95
webside: www.enqvist.no
adresse: c/o Enqvist Eiendomsdrift AS, Konghellegata 3

organisasjonsnummer

950637501

navn

BORETTSLAGET FJELLET

organisasjonsform

{"kode": "BRL", "links": [], "beskrivelse": "Borettslag"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Enqvist Eiendomsdrift AS", "Konghellegata 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0569", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1958-05-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Enqvist Eiendomsdrift AS", "Postboks 6653 Rodeløkka"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0502", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.enqvist.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

950637501

navn

BORETTSLAGET FJELLET

organisasjonsform

BRL

forretningsadr

c/o Enqvist Eiendomsdrift AS Konghellegata 3

forradrpostnr

0569

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Enqvist Eiendomsdrift AS Postboks 6653 Rodeløkka

ppostnr

0502

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.201

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

05.05.1958

tlf

22 80 95 95

tlf_mobil

url

www.enqvist.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

950637501

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2395595, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15324534, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11079331}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4245203}}, "journalnr": "2021340735", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "BRL", "organisasjonsnummer": "950637501"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -12029894, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 0}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -12044694}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 27354428, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 302609}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 27051818}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15324534}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1459539, "totalresultat": 1459539, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5865847}, "driftsresultat": 1932798, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7798645}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -473258, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1459539}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982112818 [navn] => BORETTSLAGET FJELLET [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 950637501 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Enqvist Eiendomsdrift AS", "Konghellegata 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0569", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.enqvist.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Enqvist Eiendomsdrift AS", "Postboks 6653 Rodelu00f8kka"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0502", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?