Index

BORETTSLAGET NEDRE BANESMAUET 6

Orgnr: 989190210

tlf: 99 60 75 84
mobil: 920 92 185
adresse: Att: Tage Skare, Ulsberglia 110

organisasjonsnummer

989190210

navn

BORETTSLAGET NEDRE BANESMAUET 6

organisasjonsform

{"kode": "BRL", "links": [], "beskrivelse": "Borettslag"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-01-19

naeringskode1

{"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Att: Tage Skare", "Ulsberglia 110"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FLAKTVEIT", "postnummer": "5135", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-12-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

989190210

navn

BORETTSLAGET NEDRE BANESMAUET 6

organisasjonsform

BRL

forretningsadr

Att: Tage Skare Ulsberglia 110

forradrpostnr

5135

forradrpoststed

FLAKTVEIT

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.201

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.01.2006

stiftelsesdato

08.12.2005

tlf

99 60 75 84

tlf_mobil

920 92 185

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

989190210

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2531877, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4845524, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4834069}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11455}}, "journalnr": "2021507657", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "BRL", "organisasjonsnummer": "989190210"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4827937, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4812937}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17588, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17588}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4845525}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2787, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 57897}, "driftsresultat": -2789, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 55108}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2787}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924173459 [navn] => BORETTSLAGET NEDRE BANESMAUET 6 [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 989190210 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Att: Tage Skare", "Ulsberglia 110"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FLAKTVEIT", "postnummer": "5135", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?