Index

BORETTSLAGET SJØGATA 19

Orgnr: 987587288

tlf: 75 50 67 00
adresse: Sjøgata 19

organisasjonsnummer

987587288

navn

BORETTSLAGET SJØGATA 19

organisasjonsform

{"kode": "BRL", "links": [], "beskrivelse": "Borettslag"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-12-10

naeringskode1

{"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøgata 19"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-12-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 214"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

987587288

navn

BORETTSLAGET SJØGATA 19

organisasjonsform

BRL

forretningsadr

Sjøgata 19

forradrpostnr

8006

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 214

ppostnr

8001

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.201

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.12.2004

stiftelsesdato

06.12.2004

tlf

75 50 67 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

987587288

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 84968, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 21775238, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 21165470}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 609768}}, "journalnr": "2021204933", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "BRL", "organisasjonsnummer": "987587288"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3076442, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1800}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3078242}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24851680, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 473783}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 24377896}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21775238}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -114926, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1124564}, "driftsresultat": 273477, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1398042}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -388404, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 833}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 389236}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -114927}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923979778 [navn] => BORETTSLAGET SJØGATA 19 [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 987587288 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sju00f8gata 19"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 214"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?