Index

BORETTSLAGET TORGET VEST

https://www.nbbo.no

Orgnr: 979182333

tlf: 32 21 15 00
webside: www.nbbo.no
adresse: Nedre Torgg 5/7

organisasjonsnummer

979182333

navn

BORETTSLAGET TORGET VEST

organisasjonsform

{"kode": "BRL", "links": [], "beskrivelse": "Borettslag"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-09-02

naeringskode1

{"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Torgg 5/7"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3015", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-06-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1035 Bragernes"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3001", "kommunenummer": "3005"}

hjemmeside

www.nbbo.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

979182333

navn

BORETTSLAGET TORGET VEST

organisasjonsform

BRL

forretningsadr

Nedre Torgg 5/7

forradrpostnr

3015

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1035 Bragernes

ppostnr

3001

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.201

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.09.1997

stiftelsesdato

02.06.1997

tlf

32 21 15 00

tlf_mobil

url

www.nbbo.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

979182333

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2588605, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 37820638, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 36831615}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 989023}}, "journalnr": "2021575624", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "BRL", "organisasjonsnummer": "979182333"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7559836, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3300}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7556536}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30260802, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 104566}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 30156236}}, "sumEgenkapitalGjeld": 37820638}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 459788, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1934529}, "driftsresultat": 727030, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2661559}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -267242, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3583}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 270825}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 459788}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923867856 [navn] => BORETTSLAGET TORGET VEST [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 979182333 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Torgg 5/7"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3015", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1035 Bragernes"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3001", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?