Index

BORG ARMERING HOLDING AS

Orgnr: 989830619

tlf: 69 10 14 90
adresse: Greåkerveien 12

organisasjonsnummer

989830619

navn

BORG ARMERING HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-06-01

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Greåkerveien 12"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GREÅKER", "postnummer": "1718", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-03-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

989830619

navn

BORG ARMERING HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Greåkerveien 12

forradrpostnr

1718

forradrpoststed

GREÅKER

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2006

stiftelsesdato

31.03.2006

tlf

69 10 14 90

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

989830619

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2512573, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 25325941, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20799457}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4526484}}, "journalnr": "2021480947", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "989830619"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 22102563, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3828515}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 18274047}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3223378, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2060317}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1163062}}, "sumEgenkapitalGjeld": 25325941}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2147405, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 280600}, "driftsresultat": -280600, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2441270, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2441270}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2160671}}]

Reserver mot visning?